123
Åmli Totalbygg
Restaurering/tilbygg – Solvang, Tveit
Eit godt døme på bygg frå tidleg på 1900 talet bygd i sveitserstil. Mange av desse husa er no modne for full oppussing, ofte er det også behov for å bygge på. Heldigvis har ein no i lengre tid sett verdien i desse flotte bygga, og folk vil gjerne take vare på huset sin identitet. Utbudet av materialer og byggevarer har langt på veg tilpassa seg dette, og det er no mogleg å gjennomføre slike restaureringsarbeider for «vanlege» folk.