1
Åmli Totalbygg
Restaurant/hotell, Åmli sentrum
Mange gler seg over at dette bygget midt i Åmli sentrum er blitt restaurert til fordums prakt. Bygget har ei bråket historie, og vart først sett opp i Gjøvdal som hotell i nasjonalromantikken si tid. Seinare vart bygget flytta til Åmli sentrum der det vart nytta til hotell og skysstasjon. Fram gjennom etterkrigstida forfall huset, og i den tida hadde ein ikkje så god sans fore å take vare på det opprinnelege. Det var såleis eit møysommelig og utfordrande arbeide å restaurere bygget.
Eit godt døme på at eit «håplaust» bygg har sine verdiar!