12
Åmli Totalbygg
Kontorbygg – Engenes, Åmli
Her er eit moderne kontorbygg tilpassa staden der det ligg i ein furulund ut mot Nidelva. Bygget har fått både fasong, volum og materialbruk som gjer at det glir inn i landskapet, og det er såleis eit døme på at også enkle og funksjonsriktige næringsbygg kan underordne seg omgivnadene.