123
Åmli Totalbygg
Stabbur, Tovdal
Eigaren av denne lille perla i Tovdal har hatt auge for det verdfulle også i mindre og meir alminnelege bygg. Ved eigeninnsats og god hjelp av gode handverkarar har det lukkast å gjenskape eit tidsriktig tun.
Eigedomen ligg på Øvre Ramse, og er greitt synleg frå fylkesvegen.