123456
Åmli Totalbygg
Kateråshytta – Katerås, Åmli
Den avbilda hytta ligg på Katerås der det ligg fleire hytter bygd over same lest – Kateråshytta. Hytta er bygd i vanleg reisverk, men takåsene av rundttømmer saman med torvtak og liggande villmarkspanel gjev hytta eit rustikk preg.
Tradisjonelt har hytter ikkje innlagd vatn, men vi ser ein klar utvikling mot at folk gjerne vil ha komfort også på hytta. Nye tekniske løysingar opnar ofte moglegheit for å oppgradere elder hytter til moderne standard.