123456789
Åmli Totalbygg
Laftehytte – Øvre Ramse, Setesdal
Ei spesiell laftehytte der ein i tråd med tradisjon har trekt «buret» inn i hytta. Avbilda hytte står i Tovdal, og det er laftaren sjølve som har bygd den på sin eigedom til bruk som utleigehytte.
Merk det solide handverket og det særeigne preget handverkaren har sett på bygget.
Hytta er ferdigstilt i 2006.
Lafta hytter gjev eit solid og tradisjonelt preg.