Åmli Totalbygg
Vi og våre tenester
Åmli Totalbygg er eit aksjeselskap, og fagfolka som leverer og utfører tenestene er aksjonærar i selskapet. Alle har dei sentrale godkjenningar og sertifiseringar som krevst. Desse utfører arbeid for Åmli Totalbygg:
 • Aaland AS, rørleggjar
  Dagleg leiar Knut Aasmund Aaland
  Mobil 957 50 023 | aaland@amlitotalbygg.no
 • Åmli Bygg Engenes & Hauge, byggmeister
  Dagleg leiar Kjell Hauge
  Mobil 924 02 309 | kje-hau2@frisurf.no
 • Gunstein Tviland, byggmeister
  Dagleg leiar Gunstein Tviland
  Mobil 905 94 109
 • Gjøvdal Treindustri, tømrar
  Dagleg leiar Bjørn Tore Smeland
  Mobil 415 09 654
 • Halvorsen Elektriske AS, elektrisk installasjon
  Dagleg leiar Dag Halvorsen
  Mobil 957 93 791 | 03489@online.no
 • Olstad & Lindtveit Ans, byggmeister
  Dagleg leiar Øyvind Olstad
  Mobil 959 21 021 | olslin@amlitotalbygg.no
 • Odeltre DA, trelast
  Dagleg leiar Elling Torfinn Tveit
  Mobil 900 73 109 | ellingtv@start.no | www.odeltre.no
 • Tovdal Handlaft, lafteverksemd
  Dagleg leiar Børuf Ramse
  Mobil 907 64 393 | bramse@frisurf.no
 • Åmli Trevare, byggevarer
  Dagleg leiar Arvid Engnes
  Mobil 37 08 13 81 | amlitre@online.no